Nasze działania motywowane są przede wszystkim dobrem naszych odbiorców, czyli telewidzów oraz użytkowników strony internetowej. Chcemy poznać i zrozumieć potrzeby jakie Państwu towarzyszą, aby jeszcze lepiej tworzyć naszą usługę.

Jako właściciel i autor serwisu OPOKA.TV – DLA JEZUSA Sp. z o.o. – z wielkim szacunkiem traktuje dane osobowe zarejestrowanych w systemie użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat: praw autorskich, zastrzeżeń prawnych, a także ochrony danych osobowych w poniższym artykule.

Prawa autorskie
Wszystkie materiały, które znajdują się na stronie OPOKA.TV objęte są prawem autorskim. W tym treści publikowane przez redakcję oraz użytkowników serwisu. Użycie materiałów znajdujących się na stronie OPOKA.TV, w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku, jest łamaniem polskiego prawa.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność
Dostęp do wszystkich treści znajdujących się na stronie, rejestracja w serwisie oraz zapisanie się na listę otrzymujących newseltter są bezpłatne, a ich autorzy nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. DLA JEZUSA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przesyłania na podane adresy elektroniczne informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorzy strony, będą blokować profile użytkowników, którzy łamią zapisy zawarte w regulaminie Serwisu.

Dane osobowe
DLA JEZUSA Sp. z o.o. zachowuje bazę danych swoich użytkowników. Użytkownik podający dane w formularzu rejestracyjnym, poświadcza ich zgodność ze stanem faktycznym oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych przez DLA JEZUSA Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kościelnej 1, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Udostępnianie informacji o użytkowniku
Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom gospodarczym lub firmom w celu osiągania korzyści materialnych, lub do dalszego przetwarzania. Dane użytkowników są odpowiednio zabezpieczone i zaszyfrowane i dostępne tylko spółce DLA JEZUSA Sp. z o.o. Każdy użytkownik ma dostęp do swoich danych i może je edytować.

Użytkownik przy rejestracji może wybrać opcję pozwalającą na udostępnianie informacji o sobie. W tym wypadku dane użytkownika nie będą objęte ochroną, i będą widoczne np. w komentarzach.

DLA JEZUSA Sp. z o.o.będzie blokować użytkowników, którzy dopuszczają się złamania zapisów zawartych w regulaminie serwisu.

Zasady korzystania z serwisu i zamieszczonych w nim danych określa Regulamin Korzystania z Serwisu.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
Przeglądarki internetowa domyślnie przechowują informacje w formie plików cookies i tym podobnych technologii w urządzeniu Użytkownika. Można edytować ustawienia przeglądarki, aby tego uniknąć. Jeżeli nie zmienimy ustawień, informacje będą przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i pobierane przez serwis przy każdym użyciu serwisu.

Możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies w przeglądarce. Możesz zaakceptować obsługę ciasteczek, dzięki czemu w pełni skorzystasz z opcji oferowanych przez witryny internetowe; możesz zarządzać plikami ciasteczek na poziomie pojedynczych, wybranych przez siebie witryn; Możesz  określać ustawienia dla różnych typów plików cookie – stałych jako sesyjnych itp.; albo też blokowania lub usuwania cookies.