Familijna Telewizja Muzyczna OPOKA.TV stanowi znakomitą przestrzeń reklamową dla wszelkich produktów, usług, stron internetowych, sklepów stacjonarnych i internetowych, organizatorów wydarzeń religijnych, społeczno – kulturalnych, i wielu innych.

Reklama w OPOKA.TV może mieć wiele form. Najbardziej polecamy formy VIDEO.

Oferujemy następujące formy reklamy:

Serwis internetowy OPOKA.TV (formy graficzne umieszczane w sekcji tekstowej serwisów)
Banner – reklama graficzna umieszczana na górze sekcji (rozmiar 0px x 0px). Inne formy reklamy emitowane mogą być w połączeniu z banerem.
Button – prostokątna forma graficzna lub html, umieszczana w wewnętrznej części sekcji, o rozmiarach maksymalnych 0px (szerokość). Możliwość wykorzystania formatów: gif, jpg, flash, java oraz html.
Programy OPOKA.TV (formy video-audio emitowane wraz z contentem stacji)
Spot reklamowy (VideoAd) – w formie VIDEO, /a/ wyświetlany w oknie odtwarzacza video (znajdującego się w Serwisie Internetowym OPOKA.TV) przed rozpoczęciem oglądania przez użytkownika treści streamingu. OPOKA.TV w ramach kampanii zapewnia pełną adaptację dostarczonego filmu (materiał źródłowy) na potrzeby emisji w internecie /b/ spot emitowany w czasie reklamowym telewizji OPOKA.TV. Maksymalny czas trwania reklamy wynosi 30-60 sekund.

Umowa barterowa – umieszczenie reklamy wg powyższych formatów w zamian za przekazanie artykułów rzeczowych o minimalnej wartości 1500 PLN – na potrzeby prowadzonych konkursów.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą reklamową, a także pytań i wątpliwości prosimy o kontakt. Każda kampania reklamowa jest rozpatrywana indywidualnie.

OPOKA.TV zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami “reklama”, “ogłoszenie płatne”, “sponsor”, “link sponsorowany” lub równoznacznymi.

Familijna Telewizja Muzyczna OPOKA.TV nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie OPOKA.TV w związku z treścią emitowanej reklamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub reklamowany produkt – usługa są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich oraz uczucia religijne.

Zastrzegamy sobie także prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w OPOKA.TV bez podania przyczyny, również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z ideą, misją i przesłaniem Familijnej Telewizji Muzycznej OPOKA.TV.